T5, 06 / 2019 6:24 chiều | huongblue

Công ty tư vấn Blue tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp luật lớn, phân bổ khắp các tỉnh trên cả nước, chúng tôi tự tin có thể mang pháp luật đi khắp mọi nhà. c với sự phát triển mạnh mẽ của Công ty mẹ, Công ty tư vấn Blue tại Thanh Hóa đảm bảo sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ tư vấn về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đầy đủ nhất, với giá rẻ nhất, mà không thu thêm bất kỳ khoản phụ phí nào trong quá trình thay đổi nội đăng ký kinh doanh. Quý khách có thể tham khảo bài viết sau đây để biết thêm chi tiết về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
* những trường hợp phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Những nội dung đó bao gồm:
• Tên Doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp
• Địa chỉ trụ sở chính của Doanh nghiệp
• Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước cuông dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần hoặc Công ty TNHH, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của chủ doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy Chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân, tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty TNHH
• Vốn điều lệ
* thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Pháp luật Việt Nam quy định chặt chẽ thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Muốn thực hiện thủ tục này, bạn phải thực hiện theo hai bước sau:
• Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

 • • Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:
  • Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).
  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  * Những trường hợp phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau:
  • Thay đổi nghành nghề kinh doanh
  • Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài,trừ trường hợp đối với công ty niêm yết
  • Thay đổi khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
  * Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
  Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện theo luật doanh nghiệp, bao gồm các bước sau:
  • Bước một: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. công ty phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đỏi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ cổ đông của Công ty
  • Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  Việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài được thực hiện trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành.
  Trên đây là các thông tin liên quan đến đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Hoằng Hóa- Thanh Hóa mà Công ty tư vấn Blue đã tổng hợp được. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ có hữu ích cho quý vị, Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm bài viết của chúng tôi. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Hoằng Hóa- Thanh Hóa, Qúy vị vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây để được tư vấn tốt nhất:
   CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE
   Địa chỉ: PA2-409 Chung cư C5, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
   Số điện thoại: 0973185258
   Email: Luatsuthanhhoa36@gmail.com

 

Bài viết cùng chuyên mục