T3, 07 / 2019 4:31 chiều | huongblue

Năm 2019 được xem là năm của “đầu tư nước ngoài” khi ngày càng nhiều công ty nước ngoài quyết định đầu tư, thành lập Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài ở Việt Nam nói  chung và huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Tuy nhiên các Doanh nghiệp lại gặp khá nhiều khó khăn khi thành lập Văn phòng đại diện của Công ty nước ngoài tại Việt Nam. Hãy để Công ty tư vấn Blue giải quyết khó khăn đó cho quý vị, bằng sự tân tâm và nhiệt huyết của  mình, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số thông tin đã tổng hợp được về việc thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa như sau:

       Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Theo quy định của luật Thương Mại năm 2005 và các thông tư, nghị định hướng dẫn thi hành, thương nhân nước ngoài chỉ được cấp Giấy chứng nhận hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

 1. Công ty nước ngoài đã được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia nước này công nhận
 2. Công ty nước ngoài đã hoạt động tại nước sở tại ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký
 3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn giấy phép đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ tại Việt Nam
 4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam
 5. Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành (sau đây gọi chung là Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành).

         Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của công ty nước ngoài tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Việt Nam

 1. Đơn đề nghị thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
 2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận
 3. Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của công ty nước ngoài
 4. Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất
 5. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện
 6. Các giấy tờ về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:
 • Hợp đồng thuê văn phòng và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê (nếu thuê của doanh nghiệp cần cung cấp thêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản)
 • Ngoài ra, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện công ty nước ngoài phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật

           Các loại giấy tờ có liên quan cần dịch, công chứng và hợp pháp hoá tại Việt Nam

 1. Tài liệu cần hợp pháp hoá lãnh sự và dịch công chứng: Giấy đăng ký kinh doanh
 2. Tài cần dịch ra Tiếng Việt và công chứng:
 • Hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện
 • Điều lệ công ty
 • Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất

         Các bước thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

         Bước 1: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Bước 2:  Khắc dấu tròn của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

         Bước 3: Cấp Thông báo mã số thuế nộp hộ của Văn phòng đại diện công ty nước ngoài

          Các trường hợp không cấp phép thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

 1. Thương nhân nước ngoài không đáp ứng đủ các điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài .
 2. Thương nhân nước ngoài kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 3. Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
 4. Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.
 5. Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

          Công bố thông tin về văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn hay thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử các nội dung sau:

 1. Tên, địa chỉ trụ sở của văn phòng đại diện
 2. Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài
 3. Người đứng đầu văn phòng đại diện
 4. Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, Cơ quan cấp Giấy phép
 5. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện
 6. Ngày cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện

      Chế độ báo cáo hoạt động văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

 1. Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, Văn phòng đại diện có trách nhiệm gửi báo cáo theo mẫu của Bộ Công Thương về hoạt động của mình trong năm trước đó qua đường bưu điện tới Sở Công Thương.
 2. Văn phòng đại diện có nghĩa vụ báo cáo, cung cấp tài liệu hoặc giải trình những vấn đề có liên quan đến hoạt động của mình theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

         Các thủ tục sau thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

 1. Mở tài khoản chuyên chi bằng ngoại tệ và tài khoản chuyên chi bằng đồng Việt Nam có gốc ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của Văn phòng đại diện;
 2. Định kỳ hàng năm, trước ngày 30 tháng 01 năm kế tiếp, Văn phòng đại diện, phải gửi báo cáo bằng văn bản về hoạt động trong năm của mình tới Sở Công thương (theo mẫu);
 3. Lập sổ quỹ tiền mặt ghi nhận toàn bộ khoản thu chi trong quá trình hoạt động của Văn phòng đại diện;
 4. Xin cấp giấy phép lao độngcho người lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện (nếu có);
 5. Văn phòng đại diện phải làm báo cáo hoạt động hàng năm (theo mẫu) gửi và có xác nhận của Sở Công thương;
 6. Ký hợp đồng lao động với trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
 7. Hàng năm Công ty nước ngoài phải xác nhận lương và thu nhập (theo mẫu) cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
 8. Nộp thuế thu nhập cá nhân cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện (nếu có). Lưu ý, khi nộp thuế lưu lại toàn bộ tờ khai nộp thuế và biên lai thu thuế của cơ quan nhà nước và quyết toán thuế thu nhập hàng năm cho trưởng đại diện và các lao động của Văn phòng đại diện;
 9. Các nghĩa vụ khác theo qui định của pháp luật hiện hành

      Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp có thể giúp ích cho quý vị. cùng với sự hài lòng của triệu khách hàng trước đó, chúng tôi tin rằng mình có thể cung cấp các dịch vụ làm hài lòng quý vị, hãy để Công ty tư vấn Blue đồng hành cùng Qúy vị trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý trong suốt quá trình thành lập và hoạt động của công ty, chúc Qúy vị luôn có những lựa chọn đúng đắn và chính xác nhất. Trân trọng!

 

Bài viết cùng chuyên mục