T6, 06 / 2019 1:51 chiều | huongblue

Bạn đang có dự định thành lập công ty tại Yên Định, Thanh Hóa, nhưng đang gặp “rắc rối” về hồ sơ thành lập doanh nghiệp. bạn hãy yên tâm và đến với Công ty tư vấn Blue chúng tôi, chắc chắn bạn sẽ hài lòng khi được sử dụng các dịch vụ pháp lý tốt nhất với giá rẻ nhất và chất lượng tốt  nhất. khi bạn gửi niềm tin, chúng tôi xin gửi lại bạn sự hài lòng tuyệt đối. sau đây, chúng tôi xin gửi bạn chi tiết hồ sơ đăng ký khi thành lập doanh nghiệp tại Yên Định- Thanh Hóa để bạn tham khảo.

 

 

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I – 1 Thông tư số 20 / 2015 / TT – BKHĐT)
 2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ
 3. Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường ( đối với doanh nghiệp xã hội )
 4. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền
 5. Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân , hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh
 2. Dự thảo Điều lệ công ty
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân
 4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài
 5. Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội , môi trường
 6. Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ cá nhân theo quy định pháp luật

Trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức, hồ sơ đăng ký thành lập bao gồm:

 1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp
 2. Dự thảo điều lệ Công ty
 3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây : Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 6. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội và môi trường

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên gồm những giấy tờ, tài liệu sau đây

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 2. Dự thảo Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây : Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân . Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác , một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo quy định
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu từ năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 6. Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội , môi trường
 7. Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân : Đối với công dân Việt Nam là Thẻ căn cước Công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực ; đối với người nước ngoài là Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

Ngoài ra còn kèm theo : Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp ; hoặc Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty Cổ phần

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần bao gồm:

 1. Giấy đề nghị Đăng ký công ty Cổ
 2. Dự thảo Điều lệ công ty
 3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài , Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây : Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân ; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác , một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật đầu từ năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 6. Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội , môi trường
 7. Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thì người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giày tờ chứng thực cá nhân

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty lớp danh bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh
 2. Dự thảo Điều lệ công ty
 3. Danh sách thành viên Công ty hợp danh
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: một trong các giày tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân ; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác , một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức
 5. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành
 6. lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
 7. Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội , môi trường
 8. Trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ thủ người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân

Trên đây là các thủ tục và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho quý vị, mọi thắc mắc về thủ tục bà hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quý vị vui lòng liên hệ,

 • CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE
 • Địa chỉ: PA2-409 Chung cư C5, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
 • Số điện thoại:  0973185258
 • Email: Luatsuthanhhoa36@gmail.com
Bài viết cùng chuyên mục