T6, 06 / 2019 10:40 sáng | huongblue

Bạn đang có dự định thành lập công ty tại Yên Định Thanh Hóa, nhưng đang thắc mắc về thủ tục thành lập doanh nghiệp. Đừng lo! Hãy để Công ty tư vấn Blue giải quyết thắc mắc giúp bạn, chúng tôi xin gửi đến bạn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Yên Định- Thanh Hóa với nội dung chi tiết sau đây:

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

Hiện nay, thủ tục đăng ký doanh nghiệp hiện nay được ghi nhận chủ yếu trong Luật doanh nghiệp năm 2014 , Nghị định số 78/2015/NĐ – CP Thông tư số 20/2015 / TT – BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp ( sau đây gọi là Thông tư số 20 / 2015 / TT BKHĐT)
Thủ tục thành lập doanh nghiệp về cơ bản có thể tóm tắt như sau :
Bước 1 : Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ( Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính ).
Việc nộp hồ sơ có thể được tiến hành theo một trong hai cách : nộp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh , hoặc đăng ký qua mạng điện tử.
Trường hợp đăng ký trực tiếp: người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nộp lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số Công cộng: người thành lập doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ giống với hồ sơ bằng văn bản giấy / ( được chuyển sang văn bản điện tử ) . Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin , tải văn bản điện tử , ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và nộp lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh : người thành lập doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ giống với hồ sơ bằng văn bản giấy ( được chuyển sang văn bản điện tử ) . Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin , tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba ngày làm việc , kế từ ngày nhận hồ sơ . Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết . Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:
1. Ngành , nghỉ đăng ký kinh doanh không bị cầm đầu tư kinh doanh
2. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định pháp luật
3. Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ
4. Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật về phí và lệ phí
Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp , phải thông báo Công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự , thủ tục và phải trả phí theo quy định .
Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin:
1. Ngành, nghề kinh doanh
2. Danh sách cổ đông sáng lập và có đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty cổ phần
Kể từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có tư cách chủ thể kinh doanh và được tiến hành các hoạt động nhân danh doanh nghiệp. Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ ngày cơ quan nhà nước có thắm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định
Trước khi doanh nghiệp được đăng ký thì thành viên sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của nhóm thành viên sáng lập có thể ký kết các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp . Trường hợp doanh nghiệp được thành lập thì doanh nghiệp là người tiếp nhận quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký kết . Nếu doanh nghiệp không được thành lập thi người ký kết hợp đồng hoàn toàn hoặc liên đới chịu trách nhiệm về việc thực hiện hợp đồng đó.

  • Trên đây là các thủ tục và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, hy vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích cho quý vị, mọi thắc mắc về thủ tục bà hồ sơ đăng ký doanh nghiệp quý vị vui lòng liên hệ,
     CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE
  • Địa chỉ: PA2-409 Chung cư C5, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
  • Số điện thoại: 0973185258
  • Email: Luatsuthanhhoa36@gmail.com

 

Bài viết cùng chuyên mục