T5, 06 / 2019 8:23 sáng | huongblue

Có rất nhiều các địa chỉ, đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp với các đặc điểm, tính chất và chức năng hoạt động khác nhau để cho doanh nghiệp lựa chọn trong quá trình mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo nhu cầu kinh doanh của mình, bạn có thể lựa chọn chi nhánh kinh doanh hoặc văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sao cho phù hợp với đơn vị mình.

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Hồ sơ bao gồm :
• Thông báo thành lập chi nhánh , văn phòng đại diện .
Nội dung Thông báo gồm :
1. Mã số doanh nghiệp
2. Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
3. Tên chi nhánh , văn phòng đại diện dự định thành lập , địa chỉ trụ sở chi nhánh , văn phòng đại diện
4. Nội dung , phạm vi hoạt động của chi nhánh , văn phòng đại diện;
5. Thông tin đăng ký thuế
6. Họ , tên , nơi cư trú , số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh , văn phòng đại diện
7. Họ , tên , chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
• Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên , của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên , của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần , của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện
• Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh văn phòng đại diện
• Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân ( Chứng minh nhân dân , Hộ chiếu , chứng thực cá nhân hợp pháp khác ) của người đứng đầu chỉ nhánh , văn phòng đại diện
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh , văn phòng đại diện trong thời hạn ba ngày làm việc , kê từ ngày nhận hồ sơ . Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh , văn phòng đại diện thì Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bồn cho doanh nghiệp biết . Thông báo phải nêu rõ lý do , các yêu cầu sửa đổi , bổ sung ( nếu có ) .
Việc lập chi nhánh , văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nước đó . Trong thời hạn 30 ngày làm việc , kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài , doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh , văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương để bổ sung thông tin về chi nhánh văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp .
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh , văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày , kể từ ngày có thay đổi
Thành lập địa điểm kinh doanh
Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính . Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh . Trong thời hạn 10 ngày làm việc , kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh . doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh . Nội dung thông báo gồm:
• Mã số doanh nghiệp
• Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc địa chỉ chi nhánh
• Tên , địa chỉ địa điểm kinh doanh .
• Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh .
• Họ , tên , nơi cư trú , số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
• Họ , tên , chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ , tên , chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh
Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp , Cơ quan đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thỏng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh . Trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ , Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp . Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu , Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
Trên đây là các thông tin liên quan đến thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Hoằng Hóa- Thanh Hóa mà Công ty tư vấn Blue đã tổng hợp được. Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ có hữu ích cho quý vị, Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm bài viết của chúng tôi. Nếu có thắc mắc gì về vấn đề thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Hoằng Hóa- Thanh Hóa, Qúy vị vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây để được tư vấn tốt nhất:
 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP BLUE
 Địa chỉ: PA2-409 Chung cư C5, Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
 Số điện thoại: 0973185258
 Email: Luatsuthanhhoa36@gmail.com

Bài viết cùng chuyên mục