T5, 06 / 2019 5:35 chiều | huongblue

Công ty tư vấn Blue chúng tôi luôn tự hào là công ty phát triển, với tiềm lực kinh tế mạnh và đội ngũ nhân viên, chuyên viên giỏi, có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn thủ tục thành lập Doanh nghiệp. Với tiềm lực đó, chúng tôi luôn tự hào là đơn vị có thể mang đến cho bạn những dịch vụ tốt nhất với chất lượng cao nhất và phí dịch vụ thấp nhất, ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ đầy đủ thủ tục khai thuế, in hóa đơn đỏ, cung cấp kế toán chuyên nghiệp mà không phát sinh bất kỳ khoản phụ phí nào trong quá trình đăng ký thành lập công ty.


Thành lập các loại hình doanh nghiệp, công ty
– Thành lập công ty Cổ phần
– Thành lập công ty TNHH một thành viên
– Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
– Thành lập doanh nghiệp Tư nhân
– Thành lập công ty Hợp danh
– Thành lập chi nhánh công ty
– Thành lập công ty nước ngoài, công ty liên doanh nước ngoài

Hướng dẫn cách chọn loại hình công ty phù hợp
Pháp luật Việt Nam cho phép tồn tại và hoạt động nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, tùy vào nhu cầu, điều kiện của mình, bạn có thể tham khảo và chọn loại hình công ty phù hợp với mình nhất thông qua phân tích chi tiết dưới đây:
Công ty cổ phần
• Đối tượng được phép thành lập công ty Cổ phần
Tất cả các tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập công ty Cổ phần trừ các đối tượng sau đây
1. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
2. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
3. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
5. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
6. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
Điều kiện thành lập
1. Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp nên trên
2. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa
3. Có địa chỉ đặt trụ sở công ty
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty có trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
– Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Ưu điểm
1. Chế độ trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.
2. Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩch vực, ngành nghề.
3. Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.
4. Khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, đây là đặc điểm riêng có của công ty cổ phần.
5. Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.
Nhược điểm
1. Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất nhiều, hầu như không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.
2. Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng khá phức tạp hơn các loại hình công ty, doanh nghiệp khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán
Công ty TNHH một thành viên
Đối tượng được phép thành lập công ty TNHH một thành viên
Giống đối tượng được thành lập công ty của công ty Cổ phần
Điều kiện thành lập
1. Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp nên trên
2. Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên: 01
3. Có địa chỉ đặt trụ sở công ty
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Sở kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
– Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
– Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
– Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Ưu điểm
1. ít rủi ro, các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của mình
2. người đứng đầu được toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty
• Nhược điểm
1. Không được giảm vốn điều lệ
2. Khả năng huy động vốn kém
Công ty TNHH hai thành viên trở lên
Đối tượng được thành lập
Đối tượng được thành lập công ty giống với công ty Cổ phấn
Điều kiện thành lập
1. Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp bị cấm thành lập doanh nghiệp nên trên
2. Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân, số lượng thành viên không quá 50 người
3. Có địa chỉ đặt trụ sở chính của công ty
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Sở kế hoạch và đầu tư nơi Công ty đóng trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết
• Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH hai thành viên trở lên
Giống với hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Ưu điểm
1. Có tư cách pháp nhân, được nhân danh mình khi tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh
2. Rủi ro thấp, các thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm tương đương phần vốn góp vào Công ty
3. Thành viên trong công ty không vượt quá 50 người nên dễ dàng cho việc quản lý
4. Việc chuyển nhượng vốn góp phải tuân thủ các quy định chặt chẽ của pháp luật nên hạn chế được sự thâm nhập của người lạ vào công ty
Nhược điểm
1. Việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn do không được phát hành trái phiếu
2. Số lượng thành viên bị hạn chế, không được quá 50 người
Doanh nghiệp tư nhân
Đối tượng được thành lập
Đối tượng được thành lập công ty giống với công ty Cổ phần
Điều kiện thành lập
1. Chủ doanh nghiệp là một người và không thuộc các trường hợp bị cấm nêu trên
2. Tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác
3. Có địa chỉ cụ thể đặt trụ sở chính của công ty
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết
• Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.
• Ưu điểm
1. Chủ Doanh nghiệp tư nhân được toàn quyền quyết định các vấn đề của công ty
2. Cơ cấu tổ chức đơn giản, dễ quản lý
3. Dễ dàng tạo được sự tin tưởng của đối tác
• Nhược điểm
1. Không có tư cách pháp nhân
2. Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình
3. Không được góp vốn hoặc mua cổ phần thành lập các doanh nghiệp khác
4. Chủ doanh nghiệp chỉ được phép thành lập 01 doanh nghiệp tư nhât
Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Công ty hợp danh
Đối tượng được thành lập
Đối tượng được thành lập công ty giống với công ty Cổ phần
Điều kiện thành lập
1. Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, ngoài ra các thành viên khác có thể tham gia góp vốn, các thành viên không thuộc trường hợp cấm theo quy định của pháp luật
2. Tên doanh nghiệp không được trùng or gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác
3. Phải có địa chỉ để đặt trụ sở chính của công ty
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết
Sở kế hoạch và đầu tư nơi Doanh đặt trụ sở chính có thẩm quyền giải quyết
• Ưu điểm
1. Số lượng thành viên ít nên dễ dàng quản lý
2. Công ty hợp danh là kết hợp uy tín của nhiều cá nhân nên dễ dàng tạo được sự tin tưởng của khách hang
• Nhược điểm
1. Chịu trách nhiệm vô hạn bằng taastcar tài sản của mình về nghĩa vụ cuae công ty
2. Không có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản công ty và tài sản của thành viên hợp danh
3. Khả năng huy động vốn kém, công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào

  Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Khi sử dụng dịch vụ tư vấn tại Công ty tư vấn Blue, bạn sẽ nhận được:
 Tư vấn cách đặt tên công ty và tra cứu miễn phí tên công ty: Công ty tư vấn Blue tư vấn cách thức đặt tên công ty phù hợp với nguyện vọng của bạn và đáp ứng đủ các điều kiện về tên công ty do pháp luật quy định
 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương.
 Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty, phù hợp mức thuế môn bài phải đóng hàng năm, tính chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn góp của công ty.
 Tư vấn ngành nghề kinh doanh phù hợp với điều kiện và loại hình công ty muốn thành lập, áp đúng mã nghành theo quy định của pháp luật
 Tư vấn pháp luật thuế sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, tài chính, dịch vụ kế toán trong hoạt động của doanh nghiệp;
 Tư vấn các vấn đề phát sinh sau thành lập công ty như thời hạn góp vốn, các thủ tục phải thực hiện sau khi thành lập công ty, tư vấn các quy định về pháp luật lao động, bảo hiểm, huy động vốn, đầu tư, hợp đồng, sở hữu trí tuệ;
 Soạn thảo các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật để thành lập công ty, doanh nghiệp;
 Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được ủy quyền;
 Khắc con dấu pháp nhân và công bố mẫu dấu cho công ty;
 Công bố thông tin đăng ký công ty sau khi thành lập;
 Dịch vụ sau thành lập công ty: mở tài khoản ngân hàng, thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, phát hành, đặt in hoá đơn giá trị gia tăng lần đầu cho công ty.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục