T6, 07 / 2019 2:56 chiều | huongblue

Pháp luật Việt Nam hiện nay cho phép doanh nghiệp hoạt động dưới nhiều loại hình khác nhau, bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Hợp danh, Công ty TNHH, Công ty Cổ phần. Tùy vào nhu cầu và mong muốn của mình, các cá nhân và tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện về thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam có thể lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp với mình. Khi tình hình kinh tế đất  nước và nhu cầu của từng cá nhân, tổ chức về kinh doanh theo thời điểm cũng có sự thay đổi theo, mô hình công ty mà bạn lựa chọn ban đầu có thể không  phải là phù hợp nhất để tiếp tục kinh doanh. Lúc này bạn cần chuyển đổi loại hình công ty để việc kinh doanh diễn ra thuận lợi và phù hợp nhất. Hôm nay Công ty tư vấn Blue xin cung cấp đến quý vị thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH như sau:

Điểm khác biệt căn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn với doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, ngoài phần vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, còn công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân và chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đã đăng ký, nên với những lợi thế như vậy, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chuyển đổi mô hình để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
  2. Điều lệ công ty chuyển đổi
  3. Quyết đinh của chủ sở hữu về việc chuyển đổi
  4. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa thanh lý;
  5. Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
  6. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá nhân ( CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực); bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức
  7. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn
  8. Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó
  9. Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân

Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện. Trường hợp hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo sửa đổi, bổ sung bằng văn bản đến Doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Những lưu ý sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khắc lại con dấu và trước khi sử dụng con dấu mới, công ty phải thông báo tới Phòng đăng ký kinh doanh về mẫu con dấu, số lượng con dấu theo Phụ lục II-9 tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Hồ sơ, trình tự thực hiện việc chuyển đổi loại hình từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty TNHH và các lưu ý sau khi chuyển đổi loại hình, quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp miễn phí. Trân trọng!

Bài viết cùng chuyên mục